Dane na umowie

Zapoznaj się z informacjami, które powinny znaleźć się na umowie, a które warto zwyczajnie dopisać.
Dowiedz się jakich błędów unikać i na co zwrócić szczególną uwagę.

image

Dane osobowe obu stron na umowieJakie informacje należy wpisać?

Należy wpisać przede wszystkim: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, rodzaj, serię i numer dowodu tożsamości. Przed uzupełnianiem danych osobowych, sprawdź dowód tożsamości drugiej strony (pod kątem autentyczności i poprawności danych).

Oczywiście współwłaściciele pojazdu powinni również wpisać swoje dane osobowe oraz złożyć swoje podpisy. Warto również zwrócić uwagę, czy dowody tożsamości nie utraciły swojej ważności.

image

Dane techniczne pojazduIm więcej wpiszesz, tym lepiej

Dane techniczne pojazdu będą równie ważne. Nie wystarczy sam model i marka pojazdu. Należy wypisać jak najwięcej informacji na temat pojazdu – nawet jeżeli pola na umowie tego nie uwzględniają. Na pewno koniecznie trzeba wpisać aktualny numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny nadwozia czyli VIN, rocznik pojazdu oraz przebieg.

Oprócz powyższych danych, możesz dopisać również inne informacje, np. kolor nadwozia czy rodzaj dodatkowego wyposażenia. Możesz również zanotować datę i miejsce oględzin pojazdu.

image

Bardzo ważne elementy w dokumencieNie daj się nabrać na sztuczki sprzedawcy

Podczas wpisywania daty na umowie (oczywiście nie podpisuj umowy, jeżeli takiej nie ma) zwróć uwage na to, czy faktycznie zgadza się z dniem sporządzenia umowy. Nie zgadzaj się na wpisanie daty wcześniejszej lub późniejszej – możesz mieć przez to spore kłopoty! Łatwo popełnić ten błąd, decydując się na szybkie sporządzanie umowy np. na masce pojazdu co jest często spotykane na giełdach motoryzacyjnych.

Pamiętaj, że na umowie muszą widnieć podpisy współwłaścicieli pojazdu. Nie zgadzaj się aby ktoś podpisywał się za inną osobę.

Obowiązki nabywcy pojazdu

Nabywca powinien w ciągu 14 dni opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (jeżeli nie dotrzyma terminu – Urząd Skarbowy zacznie doliczać odestki). Wysokość podatku jest obliczana na podstawie wartości rynkowej samochodu. Obecnie jest to 2% tej wartości. Jeżeli cena zakupu na umowie będzie znacząco odbiegała od ceny rynkowej pojazdu (według Urzędu Skarbowego), wtedy nabywca musi liczyć się z wezwaniem przez Urząd, do skorygowania wartości przedmiotu.

Bardzo ważną kwestią jest polisa ubezpieczeniowa OC. Działając zgodnie z prawem, pojazd musi zachować ciągłość ubezpieczenia. Dlatego ubezpieczenie pojazdu musi obowiązywać od dnia jego zakupu. Nawet jeden dzień zwłoki może skutkować nałożeniem kary finansowej. Jeżeli pojazd posiadał ważną polisę OC w chwili zakupu, nabywca ma dwie możliwości do wyboru.
Pierwsza opcja to kontynuacja ubezpieczenia. Nabywca musi liczyć się wtedy z rekalkulacją wysokości składki, zależnie od posiadanej historii ubezpieczeniowej.
W drugim przypadku, nowy właściciel pojazdu może zrezygnować z obecnej umowy i zawrzeć nową z innym Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Polisa OC w przeciwieństwie do ubezpieczeń dobrowolnych AC lub NNW – autoamtycznie przechodzi na nabywcę pojazdu. Obowiązkiem sprzedającego jest zgłoszenie sprzedaży samochodu do obecnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego w terminie 14 dni, od dnia sporządzenia umowy.

Rejestracja lub przerejestrowanie pojazdu jest zazwyczaj konieczne. Nie ma tego obowiązku w przypadku pojazdu, który był wcześniej zarejestrowany w tym samym powiecie. Jeżeli jest inaczej, wtedy nabywca musi liczyć z wymianą tablic rejestracyjnych. Teoretycznie ma na to 30 dni, jednak nie musi trzymać się tego terminu.

© 2018 - umowa kupna sprzedaży samochodu